Trädkonsult

-Green space network

Trädkonsult

-Green space network

Trädkonsult är ett samarbete mellan flera olika konsultfirmor med stor vana att arbeta tillsammans. Trädkonsult har som mål att kunna erbjuda konsulter för alla uppdrag som berör träd i stadsmiljö. Vi erbjuder därför ett flertal konsulttjänster och som kund väljer du själv vilken konsult du vill anlita för det specifika uppdraget.

Vi arbetar forskningsanknutet, vilket bland annat kan ses genom att i många av oss har en forskningsbakgrund eller varit delaktiga i olika forskningsprojekt.

Vi riktar oss till större förvaltare såsom kommuner, bostadsbolag, myndigheter och kyrkogårdsförvaltningar. Eventuella privatkunder hänvisas därför till andra kollegor inom branschen.

Våra tjänster

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Alla tjänster

Våra konsulter

Våra konsulter kan tillsammans ge er en helhetslösning

Alla konsulter