Arne Mattsson

Trädkonsult i Skåne AB

Arne Mattsson

Arne är utbildad trädgårdstekniker, motsvarar dagens landskapsingenjörsutbildning. Han har arbetat med trädvårdsfrågor i Malmö stad i över 35 år och har stor erfarenhet av inventering, bedömning av skador, sjukdomsbild, svampangrepp och åtgärdsförslag.
Arne har arbetat med ekonomisk värdering av alla träd som påverkas av Västlänken i Göteborg. Arne har tillsammans med Nordisk Trädflytt och Tyska firman Opitz International flyttat över 300 träd.
Arne har lett framtagandet av SIS-standarden Svensk trädstandard som definierar drygt 200 trädvårdsrelaterade begrepp. Arne deltar i EU-projektet VETCert som håller på att ta fram ett certifieringssystem för skötsel av riktigt gamla träd.

Kontakta mig!

arne@tradkonsult.nu

0046727009907