Arvid Lizell

Trädkontoret AB

Arvid Lizell

Arvid Lizell är landskapsingenjör med fokus på trädvård och projektering (AutoCAD).

Arvid är utexaminerad landskapsingenjör på SLU Alnarp. Under utbildningen har han riktat in sig på projektering samt växtkännedom och trädvård, med fokus på träd i urbana miljöer. Han skrev sitt examensarbete om träds strategier för att hantera torka, och praktiserade hos SLU Alnarps forskarlag i ett forskningsprojekt om just tåliga träd för användning i stadsmiljö.

Arvid har även arbetat som trädgårdsmästare och i kombination med sin utbildning har han på så sätt utvecklat fördjupad en förståelse för skötsel och förvaltning.

Kontakta mig!

arvid@tradkontoret.se

0046703444004