Clara Lind

Trädkontoret AB

Clara Lind

Clara är landskapsarkitekt med examen från SLU Alnarp 2019 med fokus på trädvård och ekosystemtjänster. Clara har tidigare arbetat som beställare och projektledare av Malmö stads drift och underhållsentreprenad. I dag arbetar Clara framför allt med projektledning, marknadsföring, trädplaner och drift- och underhållsplaner för utemiljöer.

Kontakta mig!

clara@tradkontoret.se

0046736872618