Frida Bruhn

Trädkontoret AB

Frida Bruhn

Frida är landskapsingenjör med inriktining på bland annat dagvattenhantering, trädvård och ekonomisk värdering av träd och hon har även genomgått ISA’s riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification). Frida har tidigare arbetat för Malmö stad med inriktning på artdiversitet bland träd, trädinventering och ekonomisk värdering av träd. Som projekterande landskapsingenjör har Frida lång erfarenhet av att dimensionera växtbäddar och system för dagvattenhantering. Frida har utöver detta även mycket goda kunskaper i AutoCAD.

Kontakta mig!

frida@tradkontoret.se

0046735605373