Gustav Nässlander

Trädkontoret AB

Gustav Nässlander

Gustav är trädgårdsingenjör med mångårig erfarenhet från plantskolebranschen och är VD och delägare av Trädkontoret AB. Gustav är ISA certifierad arborist och har klarat ISA’s riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) 2021. I dag arbetar Gustav med rådgivning, inventering och utbildning i frågor om stadsträd. Med ett särskilt fokus på träd i utsatta miljöer kan Gustav hjälpa er med exempelvis innergårdar på bjälklag, pop-up träd på sommargator och träd på tak. Som rådgivande konsult sitter Gustav gärna med på byggmöten eller granskar bygghandlingar för att kvalitetssäkra ert projekt.


Gustav håller frekvent i gästföreläsningar om träd i urbana miljöer och har med hjälp av sin erfarenhet från plantskolebranschen ett naturligt fokus på växtkvalitet och hantering av träd.
Gustav har erfarenhet från en rad olika utvecklings- och forskningsprojekt och sitter gärna med som projektpartner med trädexpertis.

Gustav driver tillsammans med Anton Spets podcasten Trädpodden.

Kontakta mig!

gustav@tradkontoret.se

0046730759738