Kalle Ågren

Trädkontoret AB

Kalle Ågren

Kalle Ågren är utbildad landskapskarkitekt och ISA certifierad arborist. Han har även klarat ISA:s TRAQ- kurs och har en gedigen GIS-kompetens.

På Trädkontoret arbetar Kalle med riskbedömningar, inventeringar, vårdplaner och avancerade spatiala analyser som krontäckningsanalyser och klimatmodelleringar. Han har även handlett elever från yrkeshögskolor i deras examensarbeten och arbetat med att ta fram vårdplaner för ökad biologisk mångfald. Examensarbetet från SLU Alnarp var en jämförande studie i olika träds förmåga att gynna biologisk mångfald i stadsmiljön.

Kalle arbetar som konsult på Malmökontoret

Kontakta mig!

kalle@tradkontoret.se

0046737357731