Katharina Henriksson

WSP-gruppen

Katharina Henriksson

Katharina är Landskapsarkitekt med speciellt fokus på historiska park- och trädgårdsanläggningar. Katharina har tidigare arbetat med flera kulturhistoriska vård- och skötselplaner, bland annat för parken vid Löfstad slott, vilket innefattade analys och inventering av trädbeståndet, samt anläggningens arkitektoniska, historiska och kulturella värden. Katharina har även arbetat med ett flertal vårdprogram, exempelvis för Residensets trädgård i Karlskrona.

Kontakta mig!

katharina@tradkonsult.nu

0046702781931