Nicolaj Josephsson Branda

Trädkontoret AB

Nicolaj Josephsson Branda

Nicolaj är landskapsingenjör med fokus på trädvård, växtbäddar och dagvattenhantering samt fokus på projektering (AutoCAD) och geografiska informationssystem (GIS).

Nicolaj skrev sitt examensarbete om effekterna av död ved i urban miljö för att öka biologisk mångfald och utförde sin praktik på Trädkontoret AB där han bland annat projektledde arbetet med att kartlägga träd med vitaliseringsbehov, trädkronstäckningsanalyser och riskbedömning. Han har tidigare arbetat som beställare på MKB med fokus på mark och träd där han bland annat arbetat med upphandling och fortbildningsverksamhet.

Kontakta mig!

nicolaj@tradkontoret.se

0046700548008