Patrick Bellan

Trädkonsult

Patrick Bellan

Patrick har mångårig erfarenhet som trädspecialist vid kommunal förvaltning med frågor som rör allt från det strategiskt och övergripande som utveckling av en stads trädbestånd, såväl som i detalj med frågor som exempelvis rör artval och växtgestaltning för den enskilda platsen.

Patrick har under många år arbetat som adjunkt vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp med fokus på växtmaterial, vegetationsbyggnad och växtteknik och har mottagit flera utmärkelser för mitt engagemang i utbildningarna. Tidigare erfarenheter är bland annat kundrådgivning i partiplantskola och flytt av träd.

Via trädkonsult utförs rådgivning kring växtval och växthantering i exploateringsprojekt eller vid framtagande av trädplaner, särskilt i utmanande växtmiljöer. Patrick håller även föreläsningar och trädinventeringar, stora som små. Patrick har klarat ISA’s riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) (2015 och 2019).

Kontakta mig!

patrick@tradkonsult.nu

0046703609206