Trädkonsult

About Trädkonsult

Trädkonsult (Tree consultant) is a collaboration between several different consulting firms with a great experiende of working together. Trädkonsult´s goal is to be able to offer consultants for all assignments that concern trees in the urban environment. We therefore offer a number of consulting services and as a customer you choose which consultant you want to hire for the specific assignment. Almost all of our consultants are also activ within research and can thereby offer the latest solutions for your project!

Vårt mål

Vårt mål är att alltid vara ledande i det vi gör, vilket betyder att vi lägger stort fokus på utveckling i form av konferenser, nätverksträffar, forskningsprojekt och på att utveckla nya koncept. När du anlitar någon av oss ska du vara säker på att ditt projekt bygger på det allra senaste inom branschen.

Våra medlemmar

Trädkonsult är ett samarbete mellan flera olika konsultfirmor med stor vana att arbeta tillsammans. Trädkonsult har som mål att kunna erbjuda konsulter för alla uppdrag som berör träd i stadsmiljö. Vi erbjuder därför ett flertal konsulttjänster och som kund väljer du själv vilken konsult du vill anlita för det specifika uppdraget.

We work in connection with research, which can be seen, among other things, in that many of us have a research background or have been involved in various research projects.

Våra kunder

We target larger trustees such as municipalities, housing associations, authorities and cemetery administrations. Any private customers are therefore referred to other colleagues in the industry.

Ideellt arbete

Vi har stöttat utvecklingen av den svenska Trädvårdsstandarden ekonomisk
och även bidragit med egen arbetstid.

Vi har representanter i Svenska Trädföreningens styrelse, har uppdateat Alnarpsmodellens Excelark för aktuella prisuppgifter och arbetar med uppdatering av Trädinventeringsstandarden.

Vi stöttar Trädpodden.

Vi är medlemmar i Arboricultural Research and Education Academy.

Vi är medlemmar i flera av ISAs kommitteer

Vi arbetade med ISAs konferens i Malmö 2022

.

Vi är medlemmar i C/O City.