3-30-300

3-30-300

Den 19 februari publicerade Prof. Cecil Konijnendijk van den Bosch en artikel som beskrev ett nytt sätt att, med hjälp av tydliga mått, arbeta för att göra våra städer grönare och de boende friskare. Detta mått, som kallas 3-30-300 regeln har redan fått ett stor internationellt genomslag och nedan presenteras den nu på svenska.

Det finns en stor mängd forskning som visar de positiva fördelarna med att ha träd i städer och de flesta inom vår bransch har även god förståelse för dess. Det många däremot har efterfrågat är tydliga regler och riktlinjer för hur städer ska arbeta med träd och grönytor och framförallt vilka mål som ska sättas. Även om varje stad är unik så finns det numera så pass mycket forskning och välbeprövad praxis att det äntligen får att komma med tydliga riktlinjer.

Baserat på detta förespråkas 3-30-300-regeln. Denna regel fokuserar på de positiva egenskaper som träd har på oss människor och på våra städer, samtidigt är det enkelt att mäta och därmed se hur väl olika städer följer regeln.

3 träd från alla hem

Den första regeln är att alla boende ska kunna se minst tre träd (av en hyfsad storlek) från sitt hem. Ny forskning visar vikten av närheten och synligheten av grönt för mental hälsa och välbefinnande. Under COVID-19-pandemin har människor ofta varit hemma i mycket större utsträckning, vilket lägger ännu större vikt vid närheten till träd och gröna områden såsom trädgårdar och gatuträd. Den danska kommunen Frederiksberg har en trädpolicy som fastställer att varje medborgare ska se minst ett träd från sitt hus eller lägenhet. Vi borde ta detta ett steg längre!

30 procent trädkronstäckning i varje bostadsområde

Studier har visat ett samband mellan trädkronstäckning och till exempel kylning, bättre mikroklimat, mental och fysisk hälsa, och möjligen också minskad luftförorening och buller. Genom att skapa mer lummiga stadsdelar uppmuntrar vi också människor att vara utomhus under längre perioder och därmed, visar forskningen, träffar man fler människor, vilket i sin tur främjar social hälsa. Många av de mest ambitiösa städerna i världen när det gäller miljöanpassning (exempelvis inklusive Barcelona, Bristol, Canberra, Seattle och Vancouver) har satt som mål att ha minst 30 % trädkronstäckning. På områdesnivå bör 30 % vara ett minimum och som förvaltare bör man därför sträva efter ännu högre täckningsgrad, när det är möjligt. I bostadsområden där det är svårt att få just träd att växa (exempelvis städer i mycket torra områden) bör regeln justeras till 30 % vegetation istället för just träd.

300 meter från närmaste park eller grönområden

Många studier har betonat vikten av närhet och tillgång till större grönområden som kan användas för rekreation. 5-10 minuters promenad till närmsta grönområden är en bra vägledning och WHO´s kontor i Europa rekommenderar ett maximalt avstånd av 300 meter till närmaste grönområde som är minst 1 hektar i storlek. Detta ökar användningen av grönområden, vilket i sin tur har en positiv inverkan på både fysisk och mental hälsa. Naturligtvis är det viktigt i planeringen tänka på de lokala förutsättningarna eftersom behoven kommer skilja sig, från förorter med låg befolkningstäthet till områden de mer centrala delarna. Men även här kan vi ´göra mer, exempelvis genom att skapa gröna korridorer där parker och grönområden även kan fungera för cyklister och för gångvägar.

Genom att anamma 3-30-300-regeln kommer våra städer bli mer motståndskraftiga och invånarna friskare, både fysiskt och psykiskt.

Källa

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Landskap nummer nummer 4, 2021.

Arikeln är översatt med Prof. Cecil Konijnendijk van den Bosch godkännande och originalet finns på https://iucnurbanalliance.org/promoting-health-and-wellbeing-through-urban-forests-introducing-the-3-30-300-rule/ där även länkar till olika studier finns.

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi på Trädkonsult kan hjälpa er med flera delar av 3-30-300 regeln!

3 – Plantable spots , Trädinventeringar, Växtbäddsrenoveringar, Byggrådgivning

30 – Mäta trädkonstäckningen

300 – Gestaltningsförslag