Ekonomisk värdering

Ekonomisk värdering

Ekonomisk värdering av träd är något som är användbart i många olika hänseenden, exempelvis som en del i att skydda träd vid byggnation, skadeståndskrav vid olovlig trädfällning eller för att påvisa trädens värden för politiker och allmänhet.

Betydelsen av att kunna ekonomiskt värdera träd är ett viktigt redskap för att dels kunna försvara trädens betydelse, men även för att hindra skadegörelse eller sätta viten vid byggnation.

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Vi erbjuder flera olika typer av ekonomisk värdering av träd.
  • Vi inventerar de aktuella träden och utför sedan en ekonomisk beräkning på deras värde. Vår bedömning presenteras sedan i en utförlig rapport.
  • Vi kan hjälpa er räkna ut återanskaffningskostnaden för träd, exempelvis vid skador eller olovlig fällning. För att beräkna återanskaffningskostnaden använder vi Alnarpsmodellen 2.2.
  • Vi kan också hjälpa er beräkna det ekonomiska värdet av era träds ekosystemtjänster genom det internationellt erkända
    programmet i-Tree Eco.

Ladda ner vårt produktblad här!