Gestaltning

Gestaltning

Träd spelar ofta en viktig gestaltningsmässig roll i olika utemiljöer. De skapar karaktär och rumslighet i byggda miljöer såsom bostadsgårdar, gågator och torg. Träd förstärker även formspråk och riktning utmed städernas gator eller vägar ute i landskapet samt utgör viktiga inslag i parker och trädgårdar.

Utöver de gestaltningsmässiga egenskaperna innehar träden även flera funktionella egenskaper, däribland skapar de ett förbättrat stadsklimat. En väl genomarbetad gestaltning i kombination med rätt trädval är avgörande för upplevelsen av en plats och hur väl den fungerar skötselmässigt.

Vad kan vi hjälpa er med?

Våra konsulter erbjuder hjälp med:

  • gestaltning 
  • trädval
  • rådgivning
  • skissförslag 
  • detaljprojektering av utemiljöer.

Ladda ner vårt produktblad här!