Trädplaner och vårdplaner

Trädplaner och vårdplaner

För att förvalta era träd på ett långsiktigt och seriöst sätt finns det ett flertal olika dokument som kan tas fram för att strukturera och effektivisera ert arbete.

Trädplaner och vårdplaner är dokument som beskriver platsens historia och mål för framtiden. De innehåller inventering av träden och bedömning av deras behov, planerade åtgärder för individuella träd och åtgärder som till exempel behov av nyplanteringar. Dessa dokument blir tydliga, konkreta verktyg som förvaltningen kan använda sig av vid arbetet med träden över lång tid framöver.

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Vi gör platsbesök och utformar trädplaner och vårdplaner utifrån platsens och trädens behov.

  • Våra konsulter har stor erfarenhet med att författa och arbeta med trädplaner och vårdplaner, främst i kyrkogårdsmiljö, men även för kommuner och andra förvaltare. 

Ladda ner vårt produktblad här!