Växtbäddar & Byggnation

Växtbäddar & Byggnation

Växtbäddsrenovering

Växtbäddsrenovering syftar till att skapa bättre förutsättningar för stadsträd med dålig växtplats. Denna metod bygger på att man rekonditionerar växtplatsen närmast trädet utan att ta bort trädet. Metoden är utvecklad i Tyskland med syfte att bryta en tillbakagående livsprocess och rädda träd med dålig vitalitet. En ståndortsförbättring gör att träden blir friskare, grönare och får en fylligare kronvolym.

Träd som kan bli gamla och växa sig stora bidrar med fler ekosystemtjänster vilket gynnar miljön och klimatet i staden. Detta gör att en växtbäddsrenovering är en god investering för framtiden i staden.

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi hjälper er planera och utforma lämpliga växtbäddsrenoveringar som passar era och trädens behov.

Ladda ner vårt produkt blad här!Byggrådgivning

Många gånger går det att undvika framtida fallgropar i ett tidigt skede om en trädkonsult sitter med i planeringsprocessen. Det i sin tur leder till en kvalitetssäkrad slutprodukt och minskade kostnader till följd av eliminering av kommunikationsmisstag och undvikande av felkonstruktioner. 

Vi har erfarenhet av anläggning av ytor med träd både i traditionell parkmark men även på t.ex. gröna tak, innergårdar och i hårdgjorda ytor. 

Vad kan vi hjälpa er med?

  • För er som planerar att anlägga en yta med träd erbjuder vi rådgivning. Som rådgivare granskar vi bygghandlingar och sitter gärna med som expertrådgivare på byggmöten. Ju tidigare i processen desto bättre. 

  • Vi ser till så att träden får lämpliga växtbäddar och de bästa förutsättningarna under byggprocessen för att utvecklas till välmående träd. 

  • Vi hjälper även till med att välja rätt växtkvalitet för projektet och vägleder i tidsplaneringen för att undvika att träden utsätts för stressfaktorer innan plantering. 

  • Vi hjälper till med rådgivning kring vilka kontroller som bör ske vid varje moment i samband med plantering.

  • I samband med rådgivningen erbjuder vi att producera skötselanvisningar för att säkerställa en god etableringsskötsel med möjlighet till adekvat uppföljning.

Ladda ner vårt produktblad här!