Elin Rowicki

Trädkontoret AB

Elin Rowicki

Elin Rowicki är landskapsingenjör, ISA certifierad arborist med utbildning i trädvård och ekonomisk värdering av träd och har klarat ISA’s riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) 2021.
Elin är utexaminerad vid SLU Alnarp. Under sin studietid praktiserade Elin hos forskningsgruppen Urban Vegetation vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU Alnarp. Där arbetade hon i ett forskningsförsök som studerade hur olika trädarter hanterar stress beroende på vattentillgång. Försöket syftar till att i förlängningen utläsa vilka arter som lämpar sig bäst för framtidens klimat.

Kontakta mig!

elin@tradkontoret.se