Elin Rowicki

Trädkontoret AB

Elin Rowicki

Elin Rowicki är landskapsingenjör, ISA certifierad arborist med utbildning i trädvård och ekonomisk värdering av träd. Elin har klarat ISA’s riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) 2021.
Elin är medförfattare till Standard för Trädinventeringar i Urban Miljö 3.0 och har översatt flera branschdokument från ISA och Arboricultural Association. Hon är även involverad i forskning genom EU-projekten Eco2adapt och RESONATE.

Elin har stor erfarenhet av inventering och bedömning av träd. Med ett särskilt fokus på träds ekosystemtjänster och verktyget i-Tree kan Elin hjälpa er med kvantifiering av nyttan från ert trädbestånd samt hjälpa er med ekonomisk värdering av era träd.

Kontakta mig!

elin@tradkontoret.se

0046735576433