Henrik Sjöman

Trädkonsult

Henrik Sjöman

Henrik är disputerad Landskapsingenjör med inriktning på stadsträdsarter och dess användning. Henrik har bistått med råd kring trädarter för ett flertal projekt, exempelvis: Kristinebergs Strandpark i Stockholm och Världsparken i Brunnshög Lund.

Kontakta mig!

henrik@tradkontoret.eu.hemsida.eu

0046702800108