Kalle Ågren

Kalle Ågren

Kalle Ågren är landskapsarkitekt med fokus på trädvård, landskapsvård samt geografiska informationssystem (GIS).

Kalle är utexaminerad landskapsarkitekt vid SLU Alnarp. Under studietiden har han riktat in sig på frågor gällande trädvård, urban forestry och landskapsanalyser i GIS. Han praktiserade på fastighets- och gatukontoret på Malmö stad med gestaltningsfrågor och skrev sitt examensarbete om träds förmåga att agera habitat åt insekter, som en del av ett forskningsprojekt på SLU. Den data som arbetet presenterar förväntas ligga som en grund för framtida forskning på SLU rörande biodiversitet i urbana trädbestånd.