Patrick Bellan

Trädkonsult

Patrick Bellan

Patrick är växttekniker och har inventerat stora delar av Malmös parkträd. Patrick har även inventerat vegetation och tagit fram skötselplaner för Lunds kommunala fastighets AB och har arbetat flera år som lärare i ämnen som växtkännedom, vegetationsbyggnad och växtteknik vid SLU Alnarp.

Kontakta mig!

patrick@tradkonsult.nu

0046703609206