Träd- & Platsförslag

(Plantable spots)

Plantable spots

Plantable spots konceptet är vårt eget koncept som handlar om att välja rätt träd på rätt plats av rätt anledningar och med rätt kommunikation.

Den engelska termen plantable spot används internationellt för en oönskad lucka i ett befintligt trädbestånd, exempelvis längs med en väg eller i en park, men det koncept som tagits fram i Sverige är betydligt bredare än att bara kartlägga var det finns plats för nya träd.

Plantable spots är istället ett koncept där det gäller att föreslå träd som bidrar med en möjlighet att utöka mängden ekosystemtjänster på en given plats och på så sätt komplettera befintligt trädbestånd samtidigt som det följer de riktlinjer som beslutats i projektet. För att möjliggöra den bästa möjliga nyttan, och för att kunna ta hänsyn till en plats givna förutsättningar och behov, bör en plantable spot tas fram utomhus, på plats, i det berörda området och med en förståelse för beståndet som ska berikas, samt presenteras på ett enkelt och lättförståeligt sätt.

Konceptet plantable spots bygger därför på fyra olika delar:
1. Målbaserade artval -tydliggöra varför träd planteras så att dessa svarar mot ett tydligt mål såsom klimatanpassning, biodiversitet eller trädkronstäckning.
2. Platsspecifik artkännedom – platsanpassad datainsamling för att på bästa möjliga sätt få en överblick över vilka arter som är vanligt förekommande, och därmed bör undvikas.
3. Platsspecifika artval – artval som sker på plats utomhus för att på så sätt få bästa möjliga information om platsens förutsättningar. Plantable spots sker därför inte vid skrivbordet!
4. Presentation
– visuell beskrivning för att underlätta kommunikationen mellan beställare, utförare och allmänhet.

Mer information om plantable spots konceptet finns i denna artikel.

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Vi vet varför träd ska planteras och kan hjälpa er med rätt argument och tydliga mål!
  • Vi har god kunskap kring vilka arter som fungerar i olika regioner, men även vilka arter som bör undvikas då de exempelvis är sjukdomsdrabbade, överanvända eller har oönskade växtsätt.
  • Vi hjälper er hitta rätt träd till rätt plats genom att ge skräddarsydda förslag på trädarter att plantera utifrån platsens förutsättningar.
  • Våra förslag presenteras i digitala visualiseringar för varje träd med motivering till varför trädet är lämpligt och vad det kan bidra med till platsen.
  • Självklart kan vi även hjälpa till med GIS-skikt, beställningslistor och kontakt med plantskolor!

Ladda ner vårt produktblad här!