Utbildningar

Utbildningar

Vill du öka kompetensen på din avdelning, personal eller organisation? Våra konsulter har stor erfarenhet i att hålla i utbildningar, seminarium och workshops.

Att vidareutveckla den befintliga kompetensen är viktigt för att hålla sig uppdaterad om nya metoder inom den gröna sektorn. En ökad kompetens kan öka er lönsamhet och stärka er konkurrenskraft.

Några av de utbildningar vi bedriver är:

  • Ekonomisk värdering av träd
  • i-Tree
  • Markfrågor
  • Riskbedömning
  • Skydd av träd vid byggnation

Läs mer om våra utbildningar:

Ekonomisk värdering av träd
Ekonomisk värdering av träd är något som är användbart i många olika hänseenden, exempelvis skydd av träd vid byggnation, skadeståndskrav vid olovlig trädfällning eller för att påvisa trädens värden för politiker och allmänhet.

Att värdera ett träd är något som i teorin kan verka enkelt, men som är betydligt svårare i praktiken. Under denna kurs går vi därför igenom några olika modeller, men med huvudfokus på den svenska modellen, Alnarpsmodellen 2.2. Stort fokus ligger på hur Alnarpsmodellen använts i praktiken och vi går även igenom domen från högsta domstolen, vilken skapat stor osäkerhet kring ekonomisk värdering av träd.

i -Tree
Att använda i-Tree för att beräkna ekosystemtjänster blir vanligare och vanligare, men hur kan du som förvaltare använda programmet för att få fram de ekosystemtjänster som träden producerar?

Under denna kurs går vi igenom i-Tree Eco-programmet och ni kommer även själva få chans att lägga in data i programmet. Vi går även övergripande igenom de olika typerna av i-Tree studier (Full inventering och provytor) och hur programmet hanterar dessa olika inventeringar.

Riskbedömning
Bedömning av riskträd är något som blir vanligare och vanligare vid förvaltande av träd. Som exempelvis trädförvaltare, konsult och arborist är det därför viktigt att veta vilka faktorer som påverkar om ett träd ska klassas som ett riskträd, samt vilka åtgärder som går att göra för att minska riskerna.

I denna kurs går vi genom vilka parametrar som används och de faktorer som är viktiga vid en riskbedömning.

Skydd av träd vid byggnation
Träd är en av de viktigaste gröna resurserna i våra städer och det är därför viktigt att dessa kan skyddas och vårdas på bästa sätt. En trädvårdande insats på etablerade träd är ståndortsförbättring som gör att träden blir friskare, grönare och får en fylligare kronvolym

I denna kurs får du som deltagare en fördjupad kunskap i hur du kan skydda träd vid byggnation och hur ståndortsförbättringar kan användas, både vid skyddsprocessen och som ett sätt att förlänga trädens livslängd.

Ladda ner vårt produktblad här!